Kim jesteśmy

Jesteśmy Agentem Firmy Inwestycyjnej Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie (https://www.pcdm.pl/agenci).

Prime Distribute to zespół doświadczonych profesjonalistów tworzących niezależny podmiot działający na rynku pośrednictwa finansowego.

Nasi specjaliści to profesjonaliści posiadający praktyczne i długoletnie doświadczenie, które zdobywali w bankach oraz instytucjach finansowych, kredytowych i ubezpieczeniowych.

Nadzór

W dniu 27 lutego 2019 r. uzyskaliśmy wpis do rejestru agentów firm inwestycyjnych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (https://www.knf.gov.pl/podmioty/Podmioty_rynku_kapitalowego/agenci_firm_inwestycyjnych_osoby_prawne).

Jesteśmy Agentem Firmy Inwestycyjnej Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie (https://www.pcdm.pl/agenci).

Nasza działalność prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz innych przepisów regulujących obrót instrumentami finansowymi w Polsce.

Działamy według zasad określonych w tzw. unijnej dyrektywie MiFID II (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/WE).

Przestrzegamy, aby dane naszych Klientów chronione były zgodnie z wymogami RODO.

Dlaczego Prime Distribute?

Nasza oferta obejmuje wyłącznie produkty inwestycyjne oferowane przez Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

Oferta oparta jest przede wszystkim o fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ/FIZAN) zarządzane przez renomowane towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz emisje akcji i obligacji wyselekcjonowanych podmiotów i spółek (emitentów) .

Dostępna oferta dopasowana jest do wymagań różnych grup inwestorów, zarówno tych początkujących, jak i profesjonalnych, co umożliwia efektywną dywersyfikację portfeli dla Klientów.

Bezpieczeństwo inwestycji

Dla pełnego bezpieczeństwa Klienci przy inwestycji w certyfikaty inwestycyjne przelewają środki pieniężne  zawsze bezpośrednio na rachunek danego funduszu inwestycyjnego, zaś przy akcjach i obligacjach co do zasady dokonują przelewu na rachunek Domu Maklerskiego Prosper Capital.

W przypadku zlecenia odkupienia certyfikatów inwestycyjnych bądź płatności okresowych (np. automatyczne umorzenia certyfikatów inwestycyjnych, odsetki od obligacji, dywidendy z akcji) środki wracają bezpośrednio na rachunki własne Klientów.